Laminat

Laminat

Osnovno o laminantnim podovima

Materijal i karakteristike – laminantni pod se sastoji od četiri sloja:

-zaštitni visokootporni sloj

-Impregnirani papir u dekoru

-HDF noseća ploča

-balanser

Noseći sloj je HDF ploča koja laminatu daje potrebnu krutost i tvrdoću.Na njemu su narezani žljebovi za KLIK sistem spajanje laminata.Kaindlove laminate karakteriše veoma kvalitetan HDF visoke tvrdoće i gustine što omogućava izradu kvalitetne geometrije žljebova za spajanje što u praksi znači laku montažu laminata sa maksimalno smanjenom mogućnosti loma.

Impregnirani papir u dekoru se lepi sa gornje strane HDF nosača i ima samo dekorativni karakter.

Zaštitni sloj koji se nanosi na dekorativni papir daje otpornost laminatu po pitanju habanja, grebanja, otpornosti na vlagu, UV zaštitu kao i otpornost na žar od cigarete u zahtevnim normama.

Sloj koji ide ispod HDF nosača je balanser - osnovna funkcija je dimenziona stabilnost lamele laminata.

Kaindl proizvodi laminate u klasi 31 (AC3) I 32 (AC4). Klasa definiše otpornost laminata na habanje i vlagu, odnosno daje smernice za korišćenje laminata. Tako laminati 31(AC3) klase imaju otpornost na habanje i vlagu u tom stepenu da je preporuka za njihovo korišćenje u prostorijama koje imaju umeren stepen korišćcenja odnosno koje podnese umereno opterećenje po pitanju habanja i vlage (uglavnom prostorije u stambenim objektima, hotelske sobe, manje kancelarije. Laminati klase 32(AC4) imaju veću otpornost od klase 31 (AC4) i pored korišćcenja u stambenim objektima preporuka je da se koriste u prostorijama koje su izložene većem opterećenju, npr komercijalni objekti tipa veće kancelarije, prodajni prostor, hodnici, restorani.

Po kolekcijama to je:  - Classic Touch (5 struktura):AH,AG,AT,MO,PO               

                                    - Natural Touch (9 struktura-sve su sinhro):SA,SB,SF,SG,SH,SJ,SN,SO,SR    

                                    -  Soft Touch (3 strukture):HG,LM,SM


Web Analytics