Bezbednost i Privatnost

Bezbednost i Privatnost

Privatnost podataka

Internet prodavnica onlinenamestaj.rs obezbeđuje sva potrebna tehnološka i sistemska rešenja za potpunu sigurnost kupovine. Prenos osetljivih ličnih i transakcijskih podataka na web stranici se izvodi na siguran način sa upotrebom SSL protokola (Secure Sockets Layer). Pre nego što napuste vaš pretraživač podaci se kodiraju sa do 256-bitnim ključem i na vaš server se prenose u zaštićenom obliku. Sistem na taj način sprečava da bilo ko presretne vaše lične i transakcijske podatke koje šaljete u online trgovinu.

Bezbednost kupovine garantujemo i sa uzimanjem u obzir sve važeće zakonske propise i preporuke srpskog i međunarodnog udruženja za zaštitu potrošača.

Obavezujemo se da će svi lični podaci koji su bili dobijeni na web stranici onlinenamestaj.rs , u potpunosti ostati u vlasništvu onlinenamestaj.rs  i da će služiti isključivo potrebama pružanja kvalitetne usluge i dostave narudžbine, osim ako korisnik web stranice nije posebno pristao na neki drugi oblik upotrebe njegovih kontakt podataka. Sa svim posredovanim ličnim podacima ćemo bezuslovno postupati u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Ako želite u internet prodavnici onlinenamestaj.rs ukinuti vaš korisnički račun, to nam javite slanjem e-maila .

U poruci morate obavezno dati sledeće podatke:

1. U naslovu poruke: Ukidanje korisničkog računa.

2. U sadržaju narudžbe:
a) ime i prezime korisnika  
b) adresa korisnika
c) elektronska pošta sa kojom je bio otvoren račun.

Zahtev za ukidanje korisničkog računa mora biti poslat sa elektronske adrese sa kojom je bio korisnički račun i otvoren. O ukidanju ćemo vas obavestiti putem elektronske pošte.

Sigurna online kupovina

Prenos osetljivih ličnih i transakcijskih podataka između vašeg računara i internet prodavnice onlinenamestaj.rs se vrši upotrebom sigurnog šifrovanog servera odnosno SSL protokola (Secure Sockets Layer). 

Prikupljanje ličnih podataka

Lični podatak je informacija koja vas identifikuje: vaše ime, prezime, telefon, elektronska ili poštanska adresa i poreski broj. Onlinenamestaj.rs  prikuplja vaše podatke ako koristite online kupovinu, prijavu na e-vesti ili učestvujete u nagradnim igrama (samo za pobednike nagradnih igara).

Zaštita podataka o ličnosti

Obavezujemo se da će svi lični podaci koji su bili dobijeni na web stranici onlinenamestaj.rs u potpunosti ostati čuvani i zaštićeni sa strane onlinenamestaj.rs. Sa svim primljenim ličnim podacima će vlasnik sajta postupati u skladu sa važećim Zakonom.

Sigurnost

Vaši podaci su zaštićeni od gubitka, uništenja, falsifikovanja, manipulisanja i neovlašćenog objavljivanja ili iznajmljivanja trećim licima.

Pravo na obaveštenost

Ako imate bilo koja pitanja u vezi sa našom politikom zaštite podataka o ličnosti ili načinom obrade vaših ličnih podataka možete se slobodno obratiti našem predstavniku za zaštitu privatnosti ličnih podataka putem internet prodavnice onlinenamestaj.rs

Na osnovu vašeg zahteva ćemo vas pismeno i u skladu sa odgovarajućim propisima odmah obavestiti koji lični podaci su bili prikupljeni putem poseta web stranica onlinenamestaj.rs

Korišćenje i prenos ličnih podataka i namenska raspodela

Lični podaci koji su bili dobijeni preko web stranice onlinenamestaj.rs sa svrhom obavljanja online kupovine se upotrebljavaju isključivo za potrebe obrade i dostave narudžbe.

Ako je korisnik saglasan sa čuvanjem, obradom i posredovanjem ličnih podataka pri učestvovanju u nagradnim igrama ili narudžbinom na e-vesti, to znači da onlinenamestaj.rs dozvoljava obradu i čuvanje posredovanih ličnih podataka skladno sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Korisnik sa datom saglasnošću dozvoljava onlinenamestaj.rs da kao vlasnik ličnih podataka skupljene lične podatke može koristiti za sledeće svrhe: telefonsko, pismeno ili elektronsko anketiranje, statističke obrade, praćenje sadržaja kupovina klijenata, prilagođavanje ponude, istraživanje tržišta, obaveštavanje o ponudi, novostima i ugodnostima, slanje e-vesti, pozivnica i ostalog marketinškog materijala. Pored toga se podaci mogu koristiti i za obaveštavanje korisnika o uslugama koje nudi internet prodavnica onlinenamestaj.rs , i sa njima povezane osobe odnosno pravna lica, i za druge oblike na koje korisnik web stranice posebno pristane. Prikupljeni podaci neće biti prosleđeni trećim licima.

Navedene podatke onlinenamestaj.rs može obrađivati za sopstvene potrebe do opoziva klijenta i njegov zahtev za uklanjanje ličnih podataka klijenta iz baze, ali samo toliko vremena koliko je potrebno za postizanje cilja zbog kojeg su bili podaci prikupljeni. To je 10 godina za registrovane korisnike internet prodavnice onlinenamestaj.rs , 3 meseca za učesnike nagradnih igara, 10 godina za pobednike nagradnih igara i opšte do odjave naručioca e-vesti, odnosno dok vlasnik ne prekine sa svojom aktivnošću na tržištu. Za vreme upravljanja sa ličnim podacima pojedinac ima mogućnost uvida u podatke i ažuriranje u bazu podataka

HVALA NA POVERENjU!!!
Web Analytics